fbpx

תעשייה

חברתנו ביצעה פרויקטים מגוונים בתעשייה ,בין הפרויקטים מתקנים בטבע, בתחנת כח אשלים, במפעל על בד דימונה, קמ”ג, מכתשים, רפאל, רשויות מקומיות, פיס אולמות ספורט, מגרשי ספורט לרשויות מקומיות בכל הארץ, מפעלים ליזמים פרטיים, מרלוגים  וכו’.

פרויקטים לדוגמה